Kurna mah. Kurnaköy Ömerli Yolu Sok. No:2/1 Pendik - İSTANBUL
trende

Tamir Harcı

21.02.2019
26
Tamir Harcı

TAMİR HARCI

ÖZET Onarım amacıyla kullanılan malzemelerin mekanik ve dürabilite (dayanıklılık) özeliklerinin kendi başlarına yeterli olması yetmez, bu malzemelerin alt yapı betonu ile de uyumlu olması gerekir. Bu yazıda onarım harcı-alt beton sisteminin hacim sabitliği, yük transferi ve geçirimlilik açılarından uyum konuları ele alınmıştır.

  1. GİRİŞ Onarım harçları değişik etkenler altında hasar görmüş yapı ve yapı elemanlarının özelliklerinin hasar öncesi duruma getirilmesi ya da özelliklerinin daha da iyileştirilmesi amacı ile kullanılabilir [1]. Hasar nedenleri bir dürabilite eksikliğine bağlı olabileceği gibi, deprem gibi dış yüklemeler sonucu da ortaya çıkabilir. En belirgin dürabilite problemi olarak korozyon öne çıkmaktadır. Karbonatlaşma ya da klor etkisi altında oluşabilen korozyon sonucu hem donatı da kesit azalmaları oluşmakta, hem de pas payı betonu çatlayarak donatı-beton aderansı azalmakta ve pas payı hasar görmektedir. Diğer dürabilite problemlerinden olan sülfat etkisi, donma-çözülme etkileri, alkali-agrega reaksiyonu ve zararlı kimyasalların etkileri altında da betonda hasarlar oluşabilir. Öte yandan yurdumuzda olduğu gibi deprem bölgelerindeki ülkelerdeki yapılar deprem hasarı riski altındadır. Oluşan hasarların onarılmasında tamir harçlarından yararlanılabilir. Bu yazıda onarım harçlarının taşıdıkları temel özellikler ile bunların betonarme yapılarda varolan alt beton ile uyum sorunları ele alınacaktır. Onarım harçları üç gruba ayrılabilir: – Çimento bağlayıcılı olanlar, – Polimer ile modifiye edilmiş çimento bağlayıcılı olanlar, – Polimer bağlayıcılı olanlar.

Çimento bağlayıcılı onarım harçları Portland çimentosu dışında değişik boyutlarda ince agrega (kum) ve filler içerebilirler. Ayrıca bu harçların bileşimine kimyasal ve mineral (silis dumanı ve uçucu kül gibi) katkılar ile lif de katılabilir. Polimer ile modifiye edilen çimento esaslı harçlarda ise birinci grup harçlardan farklı olarak emülsiyon ya da lateks türü suda dağılabilen bir polimer ilave edilir. Bağlayıcısı polimer olan harçlarda ise çimento bulunmaz, ancak diğer bileşenlerden kum ve filler ile mineral katkılar yer alabilir. İyi bir onarım, bir yapının fonksiyon ve performansını geliştirir, dayanım ve rijitliğini artırır ve yeniler, görünümü iyileştirir. Su geçirimsizliği sağlar, zararlı maddelerin donatıya ulaşmasını önler ve dürabiliteyi artırır. Öte yandan onarım harçlarının içine korozyon inhibitörleri de katılabilir. Değişik türleri bulunan inhibitörler, donatı üzerindeki mevcut pasivasyon tabakasın güçlendirebilirler ya da korozyona karşı ikinci bir engel oluşturabilirler. Klor iyonları ile reaksiyona girerek etkisiz hale getiren ya da beton boşluk suyunda bulunan oksijeni yok eden inhibitör türleri de vardır. Çimento esaslı onarım malzemeleri uzun süreli kür gerektirirken polimer ile modifiye edilenlerde bu süre daha kısadır. Polimer ile modifiye edilmiş harçlar, normal harçlar gibi çelik donatılara alkali posivasyon koruma sağlarlar. Bu polimerler aynı zamanda su azaltıcı işlevi ile işlenebilirliği iyileştirir ve rötreyi azaltır; çünkü su/çimento oranı düşer. Polivinil asetat, stiren butadien kauçuk ve polivinilklorürler en uygun polimerlerdir. Son yıllarda toz şeklinde disperse olan polimerler geliştirilmiştir. Bu polimerler kum, çimento ve diğer katkılarla hazırlanarak torbalanır ve şantiyede sadece su katılarak kullanılabilir. Bir onarım malzemesinin özelliklerinin

UYGULAMA SINIRLARI

  • Alçı ve boyalı yüzeylerde
  • Dış cephe kaplaması sağlam olmayan yüzeylere

 

KULLANIM ŞEKLİ                                 
1 torba (25 kg) Cappex Gaz Beton Yapıştırıcısı 6,5-7 kg su ile macun kıvamına gelene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 5/7 dakika süre ile beklemeye bırakılır, tekrar karıştırıcı ile karıştırılarak uygn ıvama gelmesi sağlanır ve uygulama yapılır.

 

YÜZEY HAZIRLIĞI VE GAZ BETON UYGULAMA TEKNİĞİ

  • Yapıştırıcının kullanılabilme süresi 3,5 – 4 saattir.
  • Yapıştırıcı, yapışma yapılacak yüzeye Taraklı yada Düz mala ile uygulanmalı ve blok yapıştırılmalıdır.

Çimento muhteviyatlı olma hasebiyle bir eldiven yardımı ile kullanılması önemlidir

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.